Specialisten

Regelmatig financieel advies verruimt de mogelijkheden en ontzorgt

Veel mensen wensen onafhankelijk financieel advies wanneer ze een hypotheek afsluiten. Dat is echter maar een moment in ieders persoonlijke leven. Hoe gaat het daarna? Zit je er vijf jaar later nog zo bij of is de financiële en persoonlijke situatie dan helemaal veranderd? “Het is goed om regelmatig de financiële stand van zaken en de mogelijkheden die dat biedt onder de loep te nemen,” vertelt Jos Appelman van Appelman Advies. Hij adviseert de mensen het liefst hun verdere leven lang.

Met begeleiding van een makelaar een huis kopen is één. Een adviseur die om de twee jaar bij je langskomt om de stand van zaken door te nemen is een ander verhaal. “Ik heb een enorme ‘drive’ om mensen te helpen op hun levenspad. Het proces van een huis kopen is daar een belangrijk onderdeel van. Ik investeer altijd in een langdurige relatie met de klant,” vertelt Jos Appelman van Appelman Advies in Heemskerk.

Appelman Advies is een financiële dienstverlener waar niet louter hypotheekadvies en verzekeringen onder vallen, maar nog zoveel meer. “Een huis kopen is een momentopname. Ik wil graag met de mensen meedenken zodat iemand echt vooruit kan. Een onderhoudsplan zoals ik dat noem, is daarbij belangrijk.”

Eenmaal het huis gekocht kan er in de loop der jaren immers veel veranderen. Een andere baan, gezinsuitbreiding, ziekte et cetera. Het leven is soms grillig en niets blijft zoals het is. Daar je financiële zaken op aanpassen is belangrijk, meent Appelman. “Daarom zit ik regelmatig bij mensen aan de keukentafel om samen te kijken of de ingezette koers wat betreft hypotheek en verzekeringen nog bij hun leven past.”

‘Ik wil de mensen en hun wensen leren kennen’

De eerder gekozen oplossingen worden tegen het licht gehouden. “Mensen hebben eigen wensen. Ik ga daarin mee, maar kijk met een kritische blik naar dit wensenpakket. Het is enorm belangrijk dat een vakman met je meedenkt. Daarom ga ik met mensen in gesprek, ik wil ze leren kennen en hun prioriteiten weten.”

Als voorbeeld noemt Appelman het vastzetten van de rente op het moment dat de hypotheek wordt afgesloten. “Die is enorm laag en daarom zijn mensen geneigd die rente voor dertig jaar vast te leggen. Maar weten ze wat ze over tien jaar doen? Waar ze staan en hoe hun leven er dan uitziet? Dat weet niemand en daarom vind ik het belangrijk ze dat voor te houden. Niet alle hypotheekverstrekkers zijn even flexibel in het tussentijds aanpassen van aspecten van de hypotheek. Soms veranderen de spelregels, ook vanuit de overheid. Je kunt dan voor flinke verrassingen komen te staan. Soms adviseer ik dan ook om een hypotheekrente niet te lang vast te zetten en ervoor te zorgen dat je wat speelruimte houdt, voor de jaren daarna.”

Voor Appelman gaat dit op voor zowel mensen op leeftijd als jonge mensen. “Jonge mensen hebben het momenteel niet gemakkelijk op de woningmarkt. De mogelijkheden lijken beperkt en er worden nauwelijks betaalbare huizen gebouwd. In Heemskerk en omstreken kiest men nu voor ‘inbreien’ wat betekent dat er geen grote nieuwbouwprojecten worden aangepakt, maar dat er gaten binnen het dorp met nieuwbouwwoningen worden opgevuld.”

De schaarse mogelijkheden betekenen voor jonge mensen dat ze soms tot hun dertigste bij hun ouders wonen. De sociale consequenties daarvan zijn groot. Het ligt voor de hand dat ze dan pas op veel latere leeftijd een gezin vormen. Dat heeft gevolgen voor henzelf en ook weer voor de woningmarkt. Juist daarom vind ik het belangrijk deze mensen te blijven volgen en hen tijdig advies te geven over wat er in de verschillende stadia van hun leven mogelijk is. Met een zogenoemd onderhoudsabonnement adviseer ik over de hypotheek en verzekeringen, vooral over de vorm die op dat moment bij hun leven past.”

Appelman Advies
https://www.appelman-advies.nl/
j.appelman@appelman-advies.nl
Heckemerstraat 20
1962 WL Heemskerk
0251-235174
06-45426520

 

Wil je meer weten?

Vul onderstaand formulier in, dan nemen we zo snel mogelijk contact op.